Ogift man

Genealogy profile for Karl-Erik Lidén, Ogift man. Genealogy for Karl-Erik Lidén, Ogift man (1810 - 1873) family tree on Geni, with over 200 million profiles of ancestors and living relatives. People Projects ... This is a gift that the whole family will enjoy: With six USB ports for iPhone and Android, it powers up phones at twice the speed of most car chargers, and comes with a five-foot extension cord ... Gift Man - Gifts and Souvenirs, T-shirts, mugs, maps, sweatshirts, postcards, calendars, snow globes, Key chains, puzzles, books One men’s gift set we really like is the “Man Can” from Plum Island Soap Company. It comes packaged in a paint can-style container, and within this gift box you will find manly smelling soap ... T ex kan man använda ordet ungkarl istället för ogift man, vilket gör dem till synonymer. Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet ogift man varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem. Ogift man. Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Eda, Eda kn (Värmlands län, Värmland) Födelseförsamling i källan: Kila (Värmlands län) Källor: DB, FS. view all Tor Lignell's Timeline. 1840 July 9, 1840. Birth of Tor Emanuel. Kila, Värmlands län, Värmland, Sweden. 1911 Man Crates makes it fun and easy to find unique, meaningful gifts for all the men in your life. We go the extra mile to curate high-quality gifts for all kinds of guys, so you can feel confident you've found his perfect gift, no matter who he is. Because your gift to him should be as special as he is to you. The Best Gifts for Men, Based on Every Man in Your Life. For husbands: a personalized gold LP clock. For boyfriends: a Bluetooth speaker & water bottle. For fathers: a baseball game. For brothers: a custom engraved skateboard map. For grandfathers: a golf ball whiskey chillers set. For uncles: a snow ski wine rack. Is there a man in your life who’s deserving of a one-of-a-kind gift? Whether he’s your husband, son, best friend, or brother, Gifts.com has an assortment of gift ideas for him that will make him smile with joy. We have gifts for men who love sports, reading, traveling, cooking, and so much more! Spotify gift cards are excellent for streamers with endless data, or an iTunes gift card for local storage music if they don’t have an unlimited GB bucket. Either way, there/s some new tunes, all courtesy of you. Outfitter Gift Cards. Is he a major man of style?

[HPSA] Lönskaläge, enkelt och dubbelt hor

2017.08.17 10:13 vonadler [HPSA] Lönskaläge, enkelt och dubbelt hor

Här kan du läsa tidigare HPSAer.
HPSA brukade stå för Historical Public Service Announcement, men på bromskloss utmärkta inrådan står det numera för Historia På Sweddit Anbefalles.
Idag ska vi prata om sexualbrott i Sveriges historia.
Karl IX införde 1608 ny landslag som ersatte Magnus Erikssons landslag. Den var i stora delar lika, förutom att man infört en del gammeltestamentliga lagar, däribland straff för lönskaläge, enkelt och dubbelt hor.
Lönskaläge var när två ogifta människor hade sex med varandra. Enkelt hor var när en ogift hade sex med en gift, och dubbelt hor när två gifta (som inte var gifta med varandra) hade sex med varandra. Straffet varierade genom olika iterationer av lagen, men generellt kan man säg att lönskaläge bestraffades med böter, enkelt hor med böter (för den ogifte) eller böter och spöstraff (för den gifte) och dubbelt hor med döden för båda parter. Upprepade förseelser innebar att straffet skärptes i omgångar. Andra gångens lönskaläge straffades t.ex. även det med spöstraff.
Den som inte kunde betala sina (mycket höga) böter bestraffades också med spöstraff.
Dödsstraffen var dock relativt ovanliga, då det svenska rättssystemet tycktes tycka det var väldigt obehagligt att ha ihjäl folk för otrohet. Ofta gjordes namninsamlingar genom förbön i kyrkan av grannar och släktingar som sedan skickades till rätten med bön om strafflindring för den dömde, vilket oftast hade god effekt - med grannar och släktingars garantier att brottet inte skulle upprepas angå man sig kunna döma mildare, och dödsstraff omvandlades ofta till spöstraff eller böter.
Ett typiskt exempel på hur man gärna ordnade saken kommer från 1641, då Ingeborg Jonsdotter, gift med bonden Karl Persson anklagas för dubbelt hor.
En viktig poäng i detta är att sexualsynen på den här tiden i mångt och mycket är omvänd den vi har idag. Män ansågs lite högre stående än kvinnor, lite närmare Gud och därför mer kapabla att stå emot det världsliga köttets lustar. En kvinna som inte fick sig vad hon behövde i äktenskapssängen däremot skulle helt naturligt gå annorstädes för att få vad hon behövde.
Ingeborg Jonsdotter och hennes älskare erkände sitt brott, men medan han flyktade var hon kvar och dömdes till döden - att hon dessutom blivit gravid ansågs som en extra graverande omständighet i sammanhanget.
Dödsdomen kom, men ingen iblandad ville egentligen att Ingeborg skulle dö. Hennes make bad vid högmässan med trillande tårar om nåd för sin hustru och hade redan innan svarat på frågan om vad han trodde orsakat det hela att han inte haft samlag med henne, trots att de varit gifta i två och ett halvt år. Som skäl angavs att hon inte visade honom någon kärlek, varvid han inte kunde få upp den.
En böneskrift skickades till hovrätten, som socknens framstående män och prästen skrev på, och hovrätten skred till verket och lät fyra kunniga män undersöka Karl Perssons utrustning, vilken de rapporterade var normal och kapabel. Karl Persson hävdade att han var alldeles för blyg för samlag. Ärendet bollades därför vidare till domkapitlet, där man efter att ha förhört paret och konstaterat att de ville fortsätta vara gifta ålade de tu att inom tre veckor ha ett samlag. Dock rapporterade de efter tiden till sin kyrkoherde att de misslyckats. De fick åtta dagar till på sig, men tydligen hade Karl Persson 'legat som stock och sten' och inte åstadkommit något.
Dock kom man i en briljant manöver då fram till att eftersom ett äktenskap inte bara ska ingås, det ska också fullbordas med ett samlag att Karl och Ingeborg inte var gifta på riktigt eftersom de aldrig fått till det. Ingeborgs dom reducerades därför till enkelt hor och böter.
Var Karl impotent, asexuell eller kanske homosexuell (eftersom de kunniga männen inte fann några fel på hans utrustning) eller ljög man bara för rätten för att rädda Ingeborgs liv? Svårt att veta i efterhand.
1779 avskaffades dödsstraffet för dubbelt hor, men först 1937 avkriminaliserades äktenskapsbrott helt och hållet.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2015.02.25 18:19 theonlysoup Logiska regeln "No true scotsman" har undantag i det politiska snacket

Om man säger "No true bachelor is married."
Nu kommer folk säga att detta är ett logisk fel kallat "No true scotsman" och vill reducera påståendet.
Det är viktigt att veta undantag till regeln "No true scotsman"
"bachelor" inbegriper att vara ogift i definitionen. Därför är det logiskt med den öppningsfrasen.
.
Exempel 2
Feminism: : the theory of the political, economic, and social equality of the sexes
Om man inte står för jämställdhet så är man faktiskt inte en äkta feminist.
Finns gott om femenazis som inte fyller någon seriös definition av feminism.
Läs artikel om ni vill debattera: https://thecriticalthinkingmovement.wordpress.com/2015/02/11/the-use-and-abuse-of-logical-fallacies/
Edit: På svenska nätet och denna subreddit så är det populärt med debatt om feminism. Om man kallar sig feminist och tydligt hatar alla män för deras kön/genus så är man inte feminist helt enkelt. Men det är vanligt i sverige att man tror att man kan hata män för deras kön/genus och fortfarande vara feminist. Upplysning kan vara bra för det 'svenska' landet.
Edit 2: Kan erkänna att det kan vara subjektivt på så sätt att man kan eventuellt någorlunda hata män på så sätt att man är traumatiserad och rädd via association för män, men att man ändå står för jämställdhet, samma rättigheter, samma möjligheter. Här kan problematiken dcka upp om när man är äkta feminist.
Men fenomenet till att det finns undantag till 'No true scotsman' finns gäller ändå.
I fråga om feminism så så bör man diskutera utifrån en definition. Om definitionen inkluderar 'jämställdhet mellan kön/genus' så måste man uppfylla den definitionen föra man faktiskt är en "äkta feminist"
submitted by theonlysoup to sweden [link] [comments]


Gift Ideas.. FOR MEN!! (Valentine’s Day, Birthdays, etc ... 12 BEST HOLIDAY GIFTS FOR GUYS - 2019 - YouTube The Gift - Jim brickman Lyrics - YouTube Redeem Gift Code D-Men - YouTube I Bought My Brother a $40,000 Housewarming Gift!! - YouTube Man gifts his girlfriend DNA test results on their child’s ... Best gifts for your boyfriend 25 GIFT IDEAS FOR ANY MAN ... The BEST gift idea for men: Man Crates GetConnected ... HOW TO GET A FREE GIFT IN FORTNITE! (Free Items) - YouTube

Karl-Erik Lidén, Ogift man (1810 - 1873) - Genealogy

 1. Gift Ideas.. FOR MEN!! (Valentine’s Day, Birthdays, etc ...
 2. 12 BEST HOLIDAY GIFTS FOR GUYS - 2019 - YouTube
 3. The Gift - Jim brickman Lyrics - YouTube
 4. Redeem Gift Code D-Men - YouTube
 5. I Bought My Brother a $40,000 Housewarming Gift!! - YouTube
 6. Man gifts his girlfriend DNA test results on their child’s ...
 7. Best gifts for your boyfriend 25 GIFT IDEAS FOR ANY MAN ...
 8. The BEST gift idea for men: Man Crates GetConnected ...
 9. HOW TO GET A FREE GIFT IN FORTNITE! (Free Items) - YouTube
 10. 10 BEST Gifts for GUYS! *Mens Gift Guide 2019* - YouTube

10 Best Gifts for GUYS! *Holiday Mens Gift Guide 2019* For links to all Christmas gift ideas & discount codes mentioned in this video - click SHOW MORE! -SUB... This actually might be my best surprise yet... SUBSCRIBE - https://www.youtube.com/user/TheDolanTwins Special thanks to my friend Jake for all the help - htt... Click Here : https://link.bindul.com/go/XrDF24Qc - Redeem Gift Code D-Men Related search : Barnes And Noble Gift Card Cvs Gift Card Code Bot Free Redeem Code... Man exposes his girlfriend for cheating with DNA test. 'I am not the father' Don't know what to get for the men in your life? Man Crates are wooden crates full of goodies he will definitely appreciate. AJ and Andy have a look at two o... WHAT'S GOOD COZYGANG!!! Today I'll be giving you some gift ideas I love everyone who watches and supports me!! Stay Blessed and Prosperous! DM ME FOR VLOG MU... Follow me on Instagram! https://www.instagram.com/ejayasaula.fc3/ Valentine's Day 2016 is a day of love which honestly love should be given, fulfilled and sh... Top 12 holiday gifts for men. Links will direct you to my amazon affiliate links. Knipex set - https://amzn.to/2DVmmwW Streamlight - https://amzn.to/2PkpTKL ... In this video, I give you 25 gift ideas for your boyfriend. These are actually 25 gift ideas for any man in your life. GIFTS LIST: 25. Tommy Hilfiger leather... HOW TO GET A FREE GIFT IN FORTNITE! Free Items! New Season 8 Rewards in Fortnite Battle Royale! ️ Fortnite item shop code: iTankidYT 🚀 Follow me on Twitter!...